รักษาสิทธิประโยชน์! จังหวัดชลบุรี จับผู้ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ ชลบุรี FC-ฟ้องคดี

ฉลามชล เอาจริงล่าสุดประกาศจับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าสโมสร และ ฟ้องศาล เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของทีม

admin

December 1, 2022